Ida Ayu Gede Bintang Madrini, S.TP., M.Agr., PhD
Jabatan terakhir Lektor
Pendidikan terakhir S3
NIP 197708212002122001
Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian
Jurusan S1 Teknik Pertanian
🖂 bintang_madrini@yahoo.com
Detail dosen →
I Made Mahaputra Wijaya, ST., M. Eng., Ph.D.
Jabatan terakhir Asisten Ahli
Pendidikan terakhir S3
NIP 198211052006041001
Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian
Jurusan S1 Teknologi Industri Pertanian
🖂 mahaputra_wijaya@yahoo.com.au
Detail dosen →
Dr. Ir. Sri Mulyani, MP.
Jabatan terakhir Lektor Kepala
Pendidikan terakhir S3
NIP 196105261986032002
Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian
Jurusan S1 Teknologi Industri Pertanian
🖂 srimulyani@unud.ac.id
Detail dosen →