Ir. I Made Anom Sutrisna Wijaya, M.App.Sc., Ph.D.
Jabatan terakhir Profesor
Pendidikan terakhir S3
NIP 196311131990031001
Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian
Jurusan S1 Teknik Pertanian
🖂 anomsw@unud.ac.id
Detail dosen →
Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T.
Jabatan terakhir Profesor
Pendidikan terakhir S3
NIP 196407171989031001
Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian
Jurusan S1 Teknologi Industri Pertanian
🖂 satriawan@unud.ac.id
Detail dosen →
Dr. Ir. Lutfi Suhendra
Jabatan terakhir Asisten Ahli
Pendidikan terakhir S3
NIP 196409081990031001
Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian
Jurusan S1 Teknologi Industri Pertanian
🖂 lutfisuhendra@gmail.com
Detail dosen →
Prof. Dr. Ir. Bambang Admadi Harsojuwono, M.P.
Jabatan terakhir Profesor
Pendidikan terakhir S3
NIP 196502211990031004
Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian
Jurusan S1 Teknologi Industri Pertanian
🖂 ba_harsojuwono@yahoo.co.id
Detail dosen →
Dr. Ir. Anak Agung Putu Agung Suryawan W, M.Sc.
Jabatan terakhir Lektor
Pendidikan terakhir S3
NIP 196503021989031004
Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian
Jurusan S1 Teknologi Industri Pertanian
🖂 balitruly@yahoo.com
Detail dosen →